Зареждам...

БОРБА С КОНДЕНЗА ЗА КОНДЕНЗА И МУХЪЛА И КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕГО

     Често след смяната на старата дограма с PVC такава, се появяват конденз и мъхъл, за които клиентите обвиняват “некачествената” нова дограма и фирмата, която я е монтирала и дори стигат до грешния извод, че “само дървената дограма не прави конденз”. Истината е съвсем друга.

За образуването на конденз са необходими две неща – влажен въздух и студена повърхност. Влажността на въздуха в помещенията се повишава от всичко, което отделя водни пари, като цветя, готвене, пране, хората в помещението и др. Когато влажният въздух достигне студени повърхности като външните стени, рамките на прозорците и техните стъкла, влагата в него кондензира по тях.


  Старите дограми не уплътняват добре, в резултат на което   се     получава постоянно нежелано проветряване, при   което влажният   въздух напуска помещението, но заедно с   него си отива и така   ценната топлина. След подмяната на   дограмата, помещението се   “запечатва”, водните пари не   могат да го напуснат, влажността на   въздуха се повишава   и се появява конденз по най-студените   повърхности –   най-често стени и стъклопакети. При новото   строителство също се получава повишена влажност на въздуха,   заради изпаряването на влагата, акумулирана в самите строителни материали, като този процес продължава около година.
     


За да решите проблема с образуването на конденз, в почти всички случаи са достатъчни:

  • редовно проветряване
  • стъклопакети с LowE (нискоемисийно) стъкло
  • външна топлоизолация


А ето и подробностите:

За да не допуснем конденз и мухъл, трябва да премахнем факторите, които ги пораждат: високата влажност на въздуха и студените повърхности.

Как да намалим влажността на въздуха?

- Проветрявайте редовно помещенията за по 5 минути, няколко пъти на ден. Това не само ще намали влажността на въздуха, но и ще го освежи. Не се притеснявайте от загуба на топлина в помещението – топлината, акумулирана във въздуха е значително по-малка от тази, акумулирана в мебелите, предметите и стените. Ако проветрявате при широко отворен прозорец, чрез създаване на течение за кратко време, температурата ще се възстанови много бързо. Избягвайте да държите леко открехнат прозореца за по-дълго време, продължителното навлизане на студен въздух ще охлади стените и мебелите и тогава температурата ще се възстанови по-бавно и съответно с по-голям разход на енергия;

- Избягвайте сушенето на дрехи в помещенията;

- Не проветрявайте мокри помещения (като например бани) чрез отваряне на вратите им. Вместо това използвайте вентилатори, монтирани на вентилационната шахта.;

При готвене използвайте абсорбатор, който да отвежда парата и миризмите навън;

- Преместете цветята извън стаите с конденз;
    
Как да намалим студените повърхности, с което да елиминираме конденза и да подобрим топлоизолацията и комфорта, същевременно намаляйки и разходите за отопление?

      Най-ефективните и лесни за изпълнение методи за избягване на конденза, освен проветряването, разбира се, са стъклопакетите с LowE-стъкло и термо-керамичните бои. Ако добавите и по-трудната за изпълнение външна топлоизолация, получавате завършено решение.

Ето и подробния списък:

   - Дограмата– съвременните многокамерни PVC профили   притежават достатъчно нисък коефициент на   топлопреминаване, което гарантира,   че повърхностната   температура на профила ще е достатъчно висока,   за  да   няма конденз по самия профил. Ако сте се спрели на   алуминиева, вместо PVC дограма, поръчайте такава с   прекъснат     термомост, но имайте в предвид, че PVC   дограмата винаги предлага     по-добра топлоизолация и     защита от конденз;

  - Стъклопакетите – ако те са изработени с  обикновено стъкло, рискувате при висока влажност да се получи конденз по тях. Препоръчваме ви да поръчате стъклопакети с нискоемисионното LowE-стъкло. То има по-нисък коефициент на топлопреминаване, в резултат на което вътрешното стъкло остава по-топло с няколко градуса, избягва се конденза по него и се понижават разходите за отопление;
 


  
- Термо-керамични бои (“Термошилд”, “Термомакс”  и др.) –  съдържат микроскопични кухи кефамични сфери,   които не   провеждат топлината. Важно предимство на тези бои е, че     решават проблема с конденза дори при непостоянен режим на   отопление (виж по-долу), нещо, което външната   топлоизолация не   може да постигне. Боядисването отвътре   на външните стени с термо-   керамична боя подобрява   топлоизолацията и повишава повърхностната   температура   на стената. При боядисването е хубаво освен вътрешната   страна на външната стена, да се покрие и лента от около 10-20 см по   вътрешните стени и тавани, граничещи с външната стена, защото   студената външна стена и бетонните колони, намиращи се на ъгъла между стение образуват термомост към вътрешната стена и охлаждат част от нея;- Топлоизолация – последните строителни норми изискват висока степен на топлоизолация на стените, но за съжаление повечето жилища са построени преди те да влязат в сила, а и някои строителни предприемачи, в стремежа си да спестят разходи, не изпълняват нормите докрай.

Ако външните ви стени не са добре изолирани, по тях ще се образува конденз. Най-добре е да комбинирате термокерамична боя отвътре с външна изолация. В дългосрочен план ще спестите от допълнителното намаление на разходите за отопление. Поставянето на външна изолация (не препоръчваме вътрешната поради редица недостатъци) ще повиши повърхностната температура на стените, с което ще елиминира конденза, ще намали разходите за отопление и ще подобри комфорта в помещението, защото ще намалеят температурните разлики в различните му части и усещането за “лъхане” на студ от стените.
 

 

 - Режим на отопление – ако отоплявате помещението само за   няколко   часа на ден, дори при наличие на добра външна   изолация, рискувате   появата на конденз, тъй като краткото   време, през което отоплението   работи, често не е достатъчно за   да се затоплят стените.. В този случай   помагат термо-   керамичните бои, разгледани по-горе; 

 - Разположение на отоплителните уреди – позиционирането им на външната стена под прозорците затопля последните и съответно намалява вероятността за конденз. Недостатъците са увеличените топлозагуби през стената и това, че мястото невинаги е удобно за монтажа им.