Зареждам...

ПОЛИТИКА
cooperation


Фирмена политика на СИТИ КОМФОРТ


Винаги да се произвежда дограма с най-високо качество 


В началото на 2007г., след присъединяването на България към Европейския съюз, в общественото пространство започна да се спекулира с възможностите на българските производители и тяхната способност да устоят на всички стандарти и изисквания и да бъдат конкурентноспособни на европейския и международен пазар. Причините за това бяха притесненията по отношение качеството на производството и квалификацията на персонала.


Днес, във високотехнологичния век и преминаването към обща икономика и общ пазар в европейски и световен мащаб, единствения изход на всички производители е постигане на най-добро съотношение цена-качество. В Сити Комфорт това го постигаме чрез използване на материали с доказан произход, квалифициран персонал и високотехнологични машини и съоръжения.


За да гарантира високо качество при производството на ПВЦ, алуминиева дограма и фасади, Сити Комфорт си партнира с доставчици като SCHUCO, VEKA, ETEM, ALUMIL, ALUPROF. За постигане на целите си фирмата работи единствено и само с оригинални или доказано качествени материали за производство на дограма.


Изискванията за високото качество на производството предполагат отлична производствена база и технологична култура. За това Сити Комфорт работи с модерни и високотехнологични специализирани машини. Квалификацията на персонала се подържа и развива чрез обучение поне веднъж годишно по отношение най-новите тенденции в производството на всички видове дограма.


Управлението на производствените процеси и връзките с клиентите се осъществява от внедрени ERP и CRM системи и специализиран софтуер за проектиране и производството на дограма.


Фирмената политика на Сити Комфорт, винаги да се произвежда дограма с най-високо качество, се базира на два основни подхода:


Постоянно увеличаване качеството на производството е единствена и възможна цел пред екипа на фирмата.


Никакви компромиси спрямо техническите и качествени характеристики на крайния продукт.


Целта която си е поставила Сити Комфорт е насочена към клиента и неговото право да купува висококачествени продукти на отлични цени. Гаранцията за постигане на поставената цел е спазването на изискванията и стандартите на европейските и международни пазари е  внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2000 в производствения процес.