Зареждам...

Възвращаемост на инвестицията в
енергоспестяващи прозорци.

Всички изчисления са приблизителни и имат информативен характер. Направени са при цена на ел.енергията  0.245 лв./КВч.  

/ако имате или оставете стойността по подразбиране/

Коефициент на топлопреминаване
на вашите прозорци - W/m2K
0.00
Спестени пари за 1 година - лв.
0.00
Спестени пари за 10 години - лв.
0.00
СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВАШИТЕ ПРОЗОРЦИ - години
0.00

КЛАСОВЕ ПРОЗОРЦИ - СПОРЕД ВИДА ПРОФИЛНА СИСТЕМА И СТЪКЛОПАКЕТ

 

 

 КЛАС 

ПРОФИЛНА СИСТЕМА

 Коеф. U 

СТЪКЛОПАКЕТ

А+ Кьомерлинг 88+ 0.80 44мм Енерджи/Бяло/LowE + Swisspacer + Aргон
А Кьомерлинг 88+ 0.88 44 мм Енерджи/Бяло/LowE + Aргон
B Кьомерлинг 76 0.93 44 мм Енерджи/Бало/LowE + Swisspacer + Aргон
C Кьомерлинг 76 1.02 44 мм Енерджи/Бяло/LowE + Aргон
D КBE 70 1.26 24 мм Енерджи/Бяло + Swisspacer + Aргон
E KBE 70 1.35 24 мм Енерджи/Бяло + Аргон
F КБЕ 70 1.51 24 мм Енерджи/Бяло
G   KBE 70  2.76 24 мм Бяло/Бяло Прочетете повече.....